बंद करे

संगठन चार्ट

उपायुक्त, झज्जर

फ़ोन : 01251-252300
ईमेल : dcjjr@hry[dot]nic[dot]in

एसडीएम झज्जर

फ़ोन : 01251-252002
ईमेल : sdmjjr01@gmail[dot]com

तहसीलदार झज्जर

फ़ोन : 01251-252007
ईमेल : tehsildarjjr@gmail[dot]com

तहसीलदार मातनहेल

फोन : 01251-230037
ईमेल : tehmhail@gmail.com

 

नायब-तहसीलदार सल्हावास

Mob. : 9468013591
ईमेल : ntsalhawas@gmail[dot]com

एसडीएम बेरी

फ़ोन : 01251-220999
ईमेल : sdmberi01@gmail[dot]com

तहसीलदार बेरी

फ़ोन : 01251-220070
ईमेल : tehsildarberi@gmail[dot]com

एसडीएम बादली

फ़ोन : 01276-240002
ईमेल : sdmbadli89@gmail[dot]com

तहसीलदार बादली

फ़ोन : 01276-240003
ईमेल : tehbadli@gmail[dot]com

एसडीएम बहादुरगढ़

फ़ोन : 01276-297306
ईमेल : sdmbahadurgarh@gmail[dot]com

तहसीलदार बहादुरगढ़

फ़ोन : 01276-230595
ईमेल : tdbgarh@gmail[dot]com